Articles Articles

Telepresence for Healthcare: Ohmni Robot Donation 2020

OhmniLabs is excited to announce the launch of our Ohmni Robot Donation program! We are honored to give back to healthcare workers on the frontline...

ISOKEN EXHIBITS OHMNI® IN TOKYO

This article about Ohmni Robo is an English translation of an article written in Japanese by Julie Fukuhara which appeared in the Huffington Post....

TUOI TRE | DỰ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM GIÀNH ĐƯỢC ‘CHỮ KÝ’ HÃNG HÀNG KHÔNG LỚN CỦA THẾ GIỚI

OhmniLabs chuẩn bị cho ra mắt một số sản phẩm mới với nền tảng tự động hóa việc di chuyển đi lại trong nhà, và nhằm vào một số lĩnh vực như là bất...